ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Δικηγόρος - ΜΔΕ Δικαίου Πληροφορικής - CIPP/E

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1989 και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μέλος του Δικηγορκού Συλλόγου από το 2014 και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης: α) Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο και β) Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στο Δίκαιο της Πληροφορικής. Πιστοποιημένος Δικηγόρος της IAPP, κάτοχος CIPP/E Certificate.

Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ανλάβει πολυάρθμα έργα που  έχουν να κάνουν με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και έχει πραγματοποιήσει έργα Συμμόρφωσης εταιρειών και Δημοσίων Οργανισμών με τον ΓΚΠΔ (GDPR), όπως την εταιρεία TOPGAS, την Μονή Λαζαριστών, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και άλλα πολλά.